Nubuatan Alkitab tentang Yahshua Ha Mashiah, 2.


Sambungan dari Bagian 1.

Raja yang lemah lembut. Zak 9:9 Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. // Yoh 12:13-14 mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru: “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh, Raja Israel!” Yahshua menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis (mat 21:1-11; Yoh 12:12)

Dihianati oleh kawan dekat-Nya. Maz 41:10 Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. // Mark 14:10 Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yahshua kepada mereka. (Mat 26:14-6; Mark 14:43-5)

Dijual dengan 30 uang perak. Zak 11:12 Lalu aku berkata kepada mereka: “Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah!” Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga puluh uang perak. // Mat 26:15 Ia berkata: “Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?” Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya. (Mat 27:3-10)

Uang diserahkan kepada tukang logam. Zak 11:13 Tetapi berfirmanlah YAHWEH kepadaku: “Serahkanlah itu kepada penuang logam!” –nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah YAHWEH. // Mat 27:6-7 Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata: “Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah.” Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing.

Tugas Yudas digantikan orang lain. Maz 109:7-8 apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. // K. Rasul 1:18-20 –Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke luar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri “Hakal-Dama”, artinya Tanah Darah–. “Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur: Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya: dan: Biarlah jabatannya diambil orang lain. (Kis 1:16-7)

Ia dituduh oleh kesaksian palsu. Maz 27:12 Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. (35:11) // Mat 26:59-60 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yahshua, supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang,

Berdiam diri ketika dituduh. Yes 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. (Maz 38:13-4) // Mat 26:62-3 ITB Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?” Tetapi Yahshua tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: “Demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mashiah, Anak Elohim, atau tidak.”

Dipukul dan diludahi. Yes 50:6 Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. // Mark 14:65 Lalu mulailah beberapa orang meludahi Dia dan menutupi muka-Nya dan meninju-Nya sambil berkata kepada-Nya: “Hai nabi, cobalah terka!” Malah para pengawalpun memukul Dia. (Mark 15:17; Yoh 19:1-3; 18:22)

Dibenci tanpa alasan. Maz 69: 5) Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari pada rambut di kepalaku; terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab; aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. (Maz 109:3-5) // Joh 15:24-5 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi: Mereka membenci Aku tanpa alasan.

Menderita untuk orang berdosa. Yes 53:4-5 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. (5) Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. (Yes 53:6,12) // Mat 8:16-17 Menjelang malam dibawalah kepada Yahshua banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: “Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.”

Disalib diantara orang berdosa. Yes 53:12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberonk // Mat 27:38 Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya. (Mark 15.27-8; Luk 23:33)

Tangan dan kaki ditusuk paku-paku. Maz 22:17) Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. (Zak 12:10) [Ingat bahwa Daud tidak pernah mengalami penderitaan ini] // Yoh 20:27 Kemudian Ia berkata kepada Tomas: “Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.” (Yoh 19:37; 20:25-6)

Dihina dan dicemooh. Maz 22:8-9 Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya: “Ia menyerah kepada YAHWEH; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?”  // Mat 27:39-40 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata: “Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak Elohim, turunlah dari salib itu!” (Mat 27:41-4; Mark 15:29-32)

Diberi minum anggur asam. Maz 69:22 Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. // Yoh 19:29 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yahshua. (Mat 27:34,48)

Mendengar hinaan yang telah dinubuatkan. Maz 22:8 (22-9) “Ia menyerah kepada YAHWEH; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?” // Mat 27:43 Ia menaruh harapan-Nya pada Elohim: baiklah Elohim menyelamatkan Dia, jikalau Elohim berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah berkata: Aku adalah Anak Elohim.”

Berdoa untuk musuh-musuh-Nya. Maz 109:4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. (Yes 53:12) // Luk 23:34 Yahshua berkata: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”

Lambung-Nya tertikam. Zak 12:10 “Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. // Yoh 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.

Membuang undi untuk jubah-Nya. Maz 22:19 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. // Mark 15:24 Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. (Yoh 19:24)

Tulang-Nya tidak ada yang patah. Maz 34:20 (34-21) Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. // Yoh 19:33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yahshua dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya,

Dikuburkan diantara orang-orang kaya. Isa 53:9 [D]an dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya [semua terjemahan Inggris; kecuali ITB: penjahat-penjahat] // Mat 27:57-60 Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yahshua juga. Dan Yusufpun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.

Kebangkitan-Nya. Maz 16:10 sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. (Mat 16:21) // Mat 28:6-7 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.” (Luk 24:36-48)

Kenaikan-Nya ke surga. Maz 68:19 Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya YAHWEH Elohim. // Luk 24:50-51 Lalu Yahshua membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. (Mat 16:21; K. Rasul 1:9)

Apakah kasih yang sempurna? Kasih yang sempurna adalah menggorbankan hidupnya sendiri bagi kawannya bahkan bagi musuhnya demi keselamatan mereka!

Karena kasih-Nya yang besar kepada Anda, maka Ia yang mulia dan suci bersedia dihina dan dicemoohkan sampai mati, tujuan-Nya hanya satu, yaitu supaya Anda tidak perlu menanggung upah dosa Anda – kematian kekal! Tidakkah Anda bersedia menerima tawaran anugerah-Nya yang besar  ini? Atau Anda memilih ke neraka karena kesombongan dan ketidak percayaan Anda kepada firman-Nya?

Artikel ini boleh dipakai, namun sertakan alamat situsnya. Hargailah karya tulis orang lain. Salam dan terima kasih, Senjata Rohani’s Weblog